Impresszum

Piacvezető szolgáltató 10 éves tapasztalattal

A weboldal tartalma Balint Parais Einzelunternehmer szerzői jogi védelme alatt állnak. Ennek megfelelően előzetes, írásos hozzájárulás szükséges a honlap tartalmának bármely módon történő felhasználásához.

A tájékoztatásról

Tájékoztatjuk, hogy ezen a weboldalon elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak. A weboldal kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a Tisztelt Érdeklődő az interneten információt szerezhessen a szolgáltatás létezéséről és működésének néhány alapvető eleméről, amelyek ismeretében problémája megoldásához kellő tájékozottsággal bírva választhatja meg együttműködő partnerét.

A www.cegausztria.hu weblap tartalmának szerzői joga Balint Parais Einzelunternehmer -t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. Ebben az esetben annak megfelelően kell eljárni.

A www.cegausztria.hu weboldal üzemeltetőjeként (a továbbiakban, mint Szerző) az alábbiakra hívom fel nyomatékosan a figyelmet. Az aktuális, elérhető szolgáltatások rendszeresen változnak, módosulnak, frissülnek, továbbá korábbi szolgáltatások kerülhetnek kivonásra. Emellett a működő szolgáltatásokra vonatkozó érvényes és hatályos kondíciók, feltételek, díjszabások és díjtételek jegyzékei is változhatnak, módosulhatnak. A fentiek alapján kérem, legyen szíves a weboldal szolgáltatásaira vonatkozó döntései meghozatalakor minden esetben az elérhető, aktuális, hatályos, vonatkozó jogszabályokat, törvényi előírásokat figyelembe venni. A legnagyobb, kiemelt figyelem és folyamatos nyomon követés ellenére sem garantált, hogy a bemutatókban, tájékoztatókban, egyes példákban, hírlevelekben szereplő információk, adatok nem változtak, azok a legfrissebb, aktuális részleteket tartalmazzák. Minden anyag kizárólag tájékoztató jelleggel készült az önkéntes adatszolgáltatással megadott információk alapján, így a leírásokban közreadott információ pontosságára, teljességére vonatkozóan a szerző és kapcsolt vállalkozásai nem tesznek jogilag érvényes nyilatkozatot, azt nem szavatolják, azért felelősséggel nem tartoznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal a szerző nem garantálja megbízhatóságukat, teljességüket és korrektségüket. Az adatok, információk csupán tájékoztató jellegűek, nem jelentenek üzletkötési kötelezettséget, vagy bármely egyéb kötelezettségvállalást a szerző számára. Az tájékoztató, bemutató anyagok bizalmasak, tilos abból vagy annak bármely részéről másolatot készíteni, azt szétosztani, kiadni vagy reprodukálni, azt a dokumentum, prezentáció átvevője más személynek nem szolgáltathatja ki. Jelen anyagok és a bennük foglalt információk tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmaznak, amelyekért a www.cegausztria.hu sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget, és amelyek nem minősülnek a www. cegausztria.hu állásfoglalásának. Az előzőek érintése nélkül a www.cegausztria.hu nem garantálja az anyagoknak és / vagy a bennük foglalt információknak a hibamentességét, továbbá a teljesítés vagy a minőség valamennyi egyedi kritériumának való megfelelőséget sem. A www.cegausztria.hu nem felel a szolgáltatásaik piacképességére, vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és pontossága vonatkozásában. A Szerző könyvelési tevékenységet nem végez.

Olvasónk a jelen anyagot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. A www.cegausztria.hu nem vonható felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető jellegű vagy bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb veszteségért sem, legyen az szerződéses, jogszabály szerinti vagy magánjogi (például gondatlanságból fakadó).

Linkek elhelyezése

A Szerző örül, ha egyéb oldalakon rámutató linket helyeznek el. Ilyen esetben nem kell engedély, elég, ha a marketing osztályt értesítik.  (A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emelünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük!) 

Változtatás joga

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Szerző fenntartja. A Szerző nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen, továbbá azt, hogy itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik akár a teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének. 

Az itt található adatok és információ nem minősíthető úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról az általuk igényelt szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. 

A Szerző szintén fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, a Szerzőn kívül álló okból történő megváltoztatásáért. 

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

Adatvédelem

A szerzői jogok védelméről

Azzal, hogy belép a www.cegausztria.hu oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket még akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

  1. www.cegausztria.hu oldalon található tartalom Balint Parais Einzelunternehmer szellemi tulajdona
  1. A Szerző fenntart minden, a lap website bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
  1. A Szerző előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio-, vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. 
  1. Az oldal teljes egészében a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével a nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. 
  1. A jogosulatlan felhasználás minden esetben büntető- és polgár jogi következményeket von maga után. A Szerző követelheti a jogsértés abbahagyását és a kárának megtérítését.  

Egyéb

Tilos a honlap tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.

Tilos a honlap tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.

A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

Tartalom felhasználása

A weblap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.

Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetén – forrás megjelöléssel – kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára. Cikkek másodközléséhez  vagyis a szó szerinti közléshez engedély kell!

Impresszum
Balint Parais Einzelunternehmer
A-7464 Markt Neuhodis, Nr.: 77 / Ausztria
Tel: +43 664 4318193    +36-30/7373-218
E-mail: ugyfelszolgalat@cegausztria.hu
Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés és időpontegyeztetést követően!

Menu