Category: INFÓTÁR

113

Egyéni vállalkozás Ausztriában

„Einzelunternehmen” – Egyéni vállalkozás Személyi feltételek: Ausztriában lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes osztrák állampolgárok, letelepedett, bevándorolt, illetőleg menekült jogállású személyek, akik nincsenek kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából Jelenleg hatályos nemzetközi szerzőıdéseink szerint a külföldi állampolgárok közül...

81

Adózás Ausztriában

Einkommensteuer / Személyi jövedelemadó Magánszemélyek Ausztriában adóköteles jövedelmük után személyi jövedelemadót fizetnek. A személyi társaságok nyeresége illetve vesztesége nem társasági szinten adóköteles, hanem a társaság egyes tagjaira jutó jövedelem a társaság adott tagjának üzemi...

123

Részvénytársaság Ausztriában – AG

A tőketársaságok önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, ezért jövedelemadó tekintetében is önálló adóalanyként fizetnek társasági adót. Részvénytársaság alapításában külföldiek és osztrák honosságú személyek azonos feltétellel vehetnek részt. A részvénytársaság olyan társaság, amelynek az alaptőkéje részvényekből...

105

Kft Ausztriában – Gmbh

A korlátolt felelősségű társaság jogi személy. A tag nem tartozik felelősséggel a társaság kötelezettségeiért, csupán a vagyoni hozzájárulásának teljesítésére kötelezett, kivéve például a tőkevesztés bizonyos eseteit, vagy a törvényben meghatározott eseteket. A társaság alapítója,...

119

Betéti társaság Ausztriában – KG

Gazdasági társaságot általában bármely külföldi és belföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapíthat. Az OHG (közkereseti társaság) vagy KG (Betéti társaság) esetében azonban – éppen a korlátlan tagi felelősség...

72

Közkereseti Társaság Ausztriában – OHG

A közkereseti társaság egy vagy több természetes vagy jog személyből áll, akik egyetemlegesen és korlátlanul felelnek a társaság tartozásaiért. A cégnévben vagy egy tag nevének kell szerepelnie a társasági formára való utalással együtt, vagy...