Author: Cégausztria

60

Könyvelés

Könyvelés Tartalma: tanácsadás, személyes vagy e-konzultáció magyar nyelven, bevallások elkészítése, tájékoztatás, értesítés a vállalkozását érintő számviteli változásokról. Vállalkozásoknak: Éves díj: 700,-€ Cégeknek: Éves díj: 1.600,-€ *A díjszabás nem tartalmazza a könyvelési alapcsomagban szereplő számviteli...

113

Egyéni vállalkozás Ausztriában

„Einzelunternehmen” – Egyéni vállalkozás Személyi feltételek: Ausztriában lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes osztrák állampolgárok, letelepedett, bevándorolt, illetőleg menekült jogállású személyek, akik nincsenek kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából Jelenleg hatályos nemzetközi szerzőıdéseink szerint a külföldi állampolgárok közül...

81

Adózás Ausztriában

Einkommensteuer / Személyi jövedelemadó Magánszemélyek Ausztriában adóköteles jövedelmük után személyi jövedelemadót fizetnek. A személyi társaságok nyeresége illetve vesztesége nem társasági szinten adóköteles, hanem a társaság egyes tagjaira jutó jövedelem a társaság adott tagjának üzemi...

123

Részvénytársaság Ausztriában – AG

A tőketársaságok önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, ezért jövedelemadó tekintetében is önálló adóalanyként fizetnek társasági adót. Részvénytársaság alapításában külföldiek és osztrák honosságú személyek azonos feltétellel vehetnek részt. A részvénytársaság olyan társaság, amelynek az alaptőkéje részvényekből...

105

Kft Ausztriában – Gmbh

A korlátolt felelősségű társaság jogi személy. A tag nem tartozik felelősséggel a társaság kötelezettségeiért, csupán a vagyoni hozzájárulásának teljesítésére kötelezett, kivéve például a tőkevesztés bizonyos eseteit, vagy a törvényben meghatározott eseteket. A társaság alapítója,...

119

Betéti társaság Ausztriában – KG

Gazdasági társaságot általában bármely külföldi és belföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapíthat. Az OHG (közkereseti társaság) vagy KG (Betéti társaság) esetében azonban – éppen a korlátlan tagi felelősség...

72

Közkereseti Társaság Ausztriában – OHG

A közkereseti társaság egy vagy több természetes vagy jog személyből áll, akik egyetemlegesen és korlátlanul felelnek a társaság tartozásaiért. A cégnévben vagy egy tag nevének kell szerepelnie a társasági formára való utalással együtt, vagy...

Impresszum 112

Impresszum

Balint Parais Einzelunternehmer A-7464 Markt Neuhodis, Nr.: 77 / Ausztria Tel.: +36-30/196-9747 E-mail: ugyfelszolgalat@cegausztria.hu Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetést követően!

Jogi nyilatkozat – Adatvédelem 69

Jogi nyilatkozat – Adatvédelem

:: Jogi nyilatkozat A weboldal tartalma Balint Parais Einzelunternehmer szerzői jogi védelme alatt állnak. Ennek megfelelően előzetes, írásos hozzájárulás szükséges a honlap tartamának bármely módon történő felhasználásához. A tájékoztatásról Tájékoztatjuk, hogy ezen a weboldalon...

Cégalapítás Ausztriában 106

Cégalapítás Ausztriában

Szükséges iratok (tagok és ügyvezető): személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél (ha van) 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Cégnév választás Ingatlan bérleti/használati szerződés (biztosítjuk) Tulajdonosi befogadó nyilatkozat  (biztosítjuk) Alapító okirat (biztosítjuk) Társasági szerződés (biztosítjuk) Aláírásminta...